Jak nie stać się ofiarą skimmingu?

Skimming to przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu danych z paska magnetycznego karty płatniczej. Do skimmingu może dojść zarówno podczas pobierania gotówki z bankomatu, jak i płacenia kartą w kinie czy restauracji.

Jeżeli klient korzysta z bankomatu należy zwrócić uwagę na urządzenie. Sprawdzić czy nie ma wypukłej klawiatury, zainstalowanej kamerki. Jeżeli coś wzbudza nasze wątpliwości powinniśmy o tym poinformować bank – mówi newsrm.tv Edyta Litkowiec, konsultant Contact Center PKO Banku Polskiego.

Aby zminimalizować zagrożenie skimmingiem, nigdy nie powinniśmy tracić naszej karty z oczu. Nasze podejrzenia może więc wzbudzić sytuacja, w której pracownik punktu usługowego nie będzie chciał przyjąć płatności na miejscu, tylko na przykład na zapleczu czy w innym miejscu poza zasięgiem naszego wzroku. Ostrożność powinniśmy zachować także podczas wypłaty środków z bankomatu.

Jak zatem bezpiecznie wypłacać pieniądze z bankomatu?

Wypłacanie pieniędzy z bankomatu

 Poniżej trzy podstawowe zasady:

  •    zakrywaj klawiaturę podczas wprowadzania PIN-u,
  •    upewnij się, czy osoby postronne nie znajdują się w zbyt bliskiej odległości,
  •     zwróć uwagę na sam wygląd bankomatu (czy nie są do niego dołączone żadne elementy dodatkowe, czy
  •     klawiatura przymocowana jest stabilnie oraz czy do maszyny nie przytwierdzona jest żadna dodatkowa kamerka).

Jeśli coś budzi nasze wątpliwości, należy niezwłocznie zawiadomić bank, firmę, która obsługuje dany bankomat (odpowiednia informacja jest umieszczona na każdym urządzeniu) lub policję. W przypadku podejrzenia przestępstwa, powinniśmy również jak najszybciej zastrzec kartę pod uniwersalnym, czynnym czynnym całą dobę, numerem: +48 828 828 828

Warto pamiętać, że karty płatnicze są naprawdę bardzo praktycznymi i bezpiecznymi narzędziami płatności. Nawet jeśli padniemy ofiarą przestępstwa, to do momentu zastrzeżenia karty odpowiadamy do maksymalnej kwoty 150 euro. Po zastrzeżeniu żadna wykonana przez przestępcę operacja nie obciąży już naszego rachunku.

Źródło: newsrm.tv