Adaptacja przedszkolna

Instytucja przedszkola ma na celu stworzenie idealnych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka. Władze przedszkolne dbają o to, by dziecko w takiej placówce opiekuńczo-wychowawczej czuło się bezpiecznie. Przedszkole gwarantuje rodzicom poczucie tego, że zostawiają pociechę pod należytą opieką.

Dzieci w różnym tempie przyzwyczajają się do nowego miejsca. Niekiedy zdarza się tak, że mimo przyjaznej atmosfery maluch boryka się z trudnościami adaptacyjnymi. W takich sytuacjach należy ograniczyć pobyt dziecka w przedszkolu, stopniowo go wydłużając. Takie działanie pomoże dziecku oswoić się z chwilowym brakiem rodzica. Ważne, by przestrzegać umówionego czasu odebrania dziecka. Spóźnienie w efekcie można utracić zaufanie dziecka, a nawet (mimo, że brzmi to absurdalnie) wzbudzić poczucie porzucenia. Sygnałem, że dziecko zaadaptowało się jest to, że chętnie wybiera się do przedszkola i z optymizmem relacjonuje swój dzień.

Zanim zdecydujemy się zapisać dziecko do przedszkola to warto nauczyć dziecko podstawowych umiejętności, które pomogą odnaleźć się w przedszkolnych realiach. Po pierwsze, należy przyzwyczajać malucha do dzielenia się i obecności jego rówieśników, pomóc nabrać dziecku pewności siebie, poprzez inicjowanie i nawiązywanie nowych znajomości.

Zwracać uwagę na to, by zaczęło informować opiekuna o swoich potrzebach takich jak: głód, pragnienie czy choćby skorzystanie z toalety. Za pośrednictwem pochwał, nagród warto nauczyć samodzielnego ubierania się. Najczęstszym błędem popełnianym przez rodziców jest straszenie dziecka przedszkolem. Takie działanie jest bezcelowe, ponieważ wzbudza w dziecku poczucie lęku.

Rodzic musi być konsekwentny, nie może ulec dziecku. Jeśli postąpi inaczej, zasugeruje dziecku, że histeria, płacz jest kluczem do osiągnięcia celu. Gdy maluch źle znosi rozstanie, rodzic nie może ulec emocjom, bo co może pomyśleć dziecko, które widzi płaczącą mamę? Na starcie uzna, że przedszkole jest okropne! Dużą rolę odgrywa optymizm rodzica, uśmiech i zapewnienie, że w przedszkole jest przyjaznym dla niego miejscem.

Dziecko w przedszkolu

Czego dzieci uczą się w przedszkolu?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dziecko w okresie przedszkolnym jest zdolne nie tylko do zabawy, ale także do nauki. Instytucją która wprowadza malucha w świat wiedzy jest przedszkole. Tu, dziecko zapoznaje się z językiem. Uczy się alfabetu, będzie potrafiło podpisać się, zapoznaje się z podstawowymi zasadami języka.

Ponadto, zajęcia te obejmują malowanie, rysowanie szlaczków i ćwiczenie pisania zgrabnych literek. Taka aktywność pobudza zdolności manualne dziecka. W przedszkolu maluch po raz pierwszy zetknie się również z podstawowymi matematycznymi pojęciami. Dziecko będzie potrafiło określić datę przy pomocy liczebników porządkowych, odczyta godzinę.

Pozna figury geometryczne, opanuje większy zakres liczb, nauczy się rozwiązywać proste działania matematyczne, takie jak dodawanie czy odejmowanie. Jeśli chodzi o naukę czytania, to za pośrednictwem przedszkola dziecko pozna pierwsze drukowane słowa.

Dużą rolę odgrywa tu nauka rymowanek, które unaoczniają dziecku wyrazy już poznane. W wielu przedszkolach pojawia się możliwość nauki języka obcego. Najczęściej jest to język angielski przez wzgląd na to, że jest stosunkowo łatwy. Istotną rolę odgrywa tu niekonwencjonalny sposób przyswajania wiedzy. Mianowicie, dziecko uczy się przez zabawę. Zabawa obrazuje dziecku słowa, wyrażenia dzięki czemu łatwiej je zapamiętuje.

Dziecko w okresie przedszkolnym jest bardzo emocjonalne i impulsywne, a formą wyładowania tego typu energii są zajęcia ruchowe. Tu, z pomocą przychodzą zajęcia muzyczne oraz rytmika. Oczywiście nie chodzi tu o rozwój wrodzonych umiejętności muzycznych, ważne jest by wzbudzić w maluchu poczucie rytmu, które w późniejszym etapie życia pozwoli na łatwiejsze przyswajanie wiedzy z zakresu matematyki czy nauki języka obcego.

Ponadto, takie zajęcia ruchowe przy akompaniamencie muzycznym pobudzają wrażliwość dziecka. Wybierając placówkę przedszkolną, warto zwrócić uwagę na program przedszkola. Jednak nieważne na jaką placówkę się zdecydujemy, to warto pamiętać o tym, że jedną z najważniejszych funkcji przedszkola jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stwarzanie idealnych warunków rozwoju dziecka w grupie rówieśniczej.